HIZLI ERİŞİM

Toros Üniversitesi 2. Uluslararası Geleneksel Gıdalar ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu


Toros Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Geleneksel Gıdalar ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu, geleneksel gıdalar, sürdürülebilir gıda, beslenme ve gastronomi sistemlerine odaklanan önemli bir uluslararası bilim, teknoloji ve iş forumudur. Uluslararası iklim değişikliği, gıda kıtlığı, yoksulluk, salgın hastalıklar, doğal kaynakların tükenmesi ve benzeri
sorunlar gibi acil çözüm gerektiren sorunlarla mücadele ettiği bir çağda yaşamaktayız. Söz konusu kaynaklarımızın sınırlı olması nedeniyle gelecek nesillere yetecek kadar olmasını sağlamak üzere ekosistemlerini korumak, sosyal açıdan sorumlu, çevrenin korunmasına, insan ve doğal sistemlerde dinamik dengeye odaklanan sürdürülebilir bir topluma dönüştürmek için acil bir ihtiyaç olduğu aşikârdır.

2. Uluslararası Geleneksel Gıda ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu, 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde çevirim içi olarak seçkin araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana konusu, sürdürülebilirliğe yönelik küresel zorluklarla mücadele etmenin yollarını aramak olmak üzere Gıda, Beslenme ve Gastronomi alanında yapılan araştırma bulgularına, yenilikçi fikirlere ve önerilere ulaşması amacıyla ilgili araştırmacıların aşağıda linkleri verilen sempozyuma katılımları beklenmektedir.

Sempozyum Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak olup 4 Aralık 2023 yılında “Bildiri Özet Kitabı” ve “Bildiri Tam Metin Kitabı” yayınlanacaktır. Sempozyumda sunulan bildirileri konularının “Toros University Journal of Food Nuytrition and Gastronomy, https://dergipark.org.tr/tr/pub/jfng” de özel sayı veya diğer sayılarda yayınlanması planlanmaktadır.

 

Sempozyum Erişim Bağlantıları:
https://food23.toros.edu.tr/
https://www.toros.edu.tr/


Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2023