HIZLI ERİŞİM

TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) Katılımcı Araştırmacı 2023 Yılı 1. Çağrısı


Yurt içinde ya da yurt dışında doktorasını tamamlamış veya yurt içinde bir doktora programına kayıtlı yerli veya yabancı genç araştırmacıların TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsünün (TBAE) Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji alanlarında araştırma faaliyetlerine “Katılımcı Araştırmacı” olarak katılımı desteklenecektir.

Katılımcı Araştırmacı herhangi bir yerde ücret karşılığı çalışmıyor ise destek miktarı; doktorasını tamamlamış olanlar için aylık 10.000 TL, doktora öğrencileri için aylık 7.500 TL; Katılımcı Araştırmacı herhangi bir yerde ücretli çalışıyor ise destek miktarı; doktorasını tamamlamış olanlar için aylık 2.925 TL, doktora öğrencileri için aylık 2.250 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca Katılımcı Araştırmacılar TBAE’nin Yemek ve Ulaşım hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Söz konusu katılım TBAE’nin araştırma alanları; Evren Bilimi, Kuantum Bilimi, Hesaplamalı Bilim, Uygulamalı Matematik, Matematiksel Fizik ve Parçacık Fiziği temelinde gerçekleşecektir. Bu katılıma ilişkin ilke ve kurallar Katılımcı Araştırmacı Çağrı Duyurusu ile belirlenmiştir.

Web Sitesi: https://tbae.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-tbae-katilimci-arastirmaci-2023-yili-1-cagrisi-acildi


Eklenme Tarihi: 26 Ocak 2023