HIZLI ERİŞİM

TÜBİTAK Toplantısına Katıldık


AFSÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Canbaz ve ERASMUS Ofisi Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Serkan Şen TÜBİTAK’ta toplantıya katıldı.

TÜBİTAK Feza Gürsey toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte AB Komisyonu tarafından desteklenen HORIZON 2020 kapsamında ERA.Net Cofund projeleri 2020 çağrıları ele alındı. AB üyesi ve AB üyeliğine aday ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedefleyen yeni açılan ya da açılması yakın olan ERA.Net çağrılarıyla ilgili bilgilendirme yapılan toplantıya, Türkiye genelinden birçok araştırmacı, Ar-Ge firması, çeşitli bakanlıklardan temsilciler ve TTO yetkilileri ilgi gösterdi.

AFSÜ Ar-Ge Faaliyetleri İçin Çekim Merkezi
AFSÜ TTO Koordinatörü Dr. Canbaz TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu Koordinatörü Dr. Can Özcan ile yaptığı görüşmede AFSÜ’de 400’ün üzerinde araştırmacı bulunduğu ve bölgesinde sağlık alanında yapılan ve yapılacak olan Ar-Ge faaliyetleri için bir çekim merkezi olduğundan bahsetti.

Özellikle ilaç geliştirme ve tıbbi aromatik bitkiler üzerine yoğunlaştıklarını belirten Dr. Canbaz TÜBİTAK proje uzmanlarını üniversitemizde AB Projeleri ve Bilim İnsanı Destek Programları ile alakalı bilgilendirme yapmak üzere davet etti.


Eklenme Tarihi: 05 Aralık 2019
Skip to content