HIZLI ERİŞİM

Uluslararası Bursa’da Medeniyet ve İnanç Tarihi Sempozyumu


Bursa’nın Medeniyet ve İnanç tarihi açısından önemini, geçmişten günümüze inanç turizmi değerlerini ve potansiyelini ortaya koymak, tanıtmak ve paylaşmak amacı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25-26 Nisan 2023 tarihinde Uluslararası “BURSA’DA MEDENİYET VE İNANÇ TARİHİ SEMPOZYUMU-1” düzenlenecektir.

 


Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2023