HIZLI ERİŞİM

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED) Duyurusu ve Yayın Çağrısı


Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED) adı altında bilimsel dergi çıkarmaya başlamıştır. Söz konusu dergi; tasavvuf düşüncesi, tarihî ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır. Dergi, İslam araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslam Medeniyeti konularında tasavvufi bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamış olup aynı zamanda ilgili konuların disiplinlerarası yaklaşımlarıyla ilgilenmekte ve yer vermektedir.

TAED Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanan çift-kör hakemli bir dergi olup dili Türkçe ve İngilizce’dir. Derginin 2021 Mayıs ve 2021 Kasım sayılarına DergiPark sisteminden ve aşağıda belirtilen web adreslerinden ulaşılabilmektedir.

https://jissjournal.com https://dergipark.org.tr/tr/pub/taed
https://uskudar.edu.tr/tr/sureli-yayinlar/16/tasavvuf-arastirmalari-enstitusu-dergisi

Dergi İletişim Adresi: taed@uskudar.edu.tr


Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2022