HIZLI ERİŞİM

YÖK – YABANCI DİL EĞİTİM BURSU DUYURUSU


Üniversitemizde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan 2 öğretim elemanımıza; yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla burs verilecektir. Başvuru Şartları, Değerlendirme Hususları ve İstenen Evraklar aşağıda belirtilmiştir. Başvurular en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru Şartları:
1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Doktora derecesine sahip olmak.
3- Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışıyor olmak.
4- Başvuru tarihi itibariyle akademik kadrolarda en az 3 yıl çalışmış olmak.
5- Son beş yıl içerisinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya eşdeğerliliği olan bir yabancı dil sınavından 50-64 arasında bir puan almak. (65 ve üzeri puanı olan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)
6- Başvuru sahibinin 5.maddede belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek.
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Değerlendirme Hususları:
Değerlendirme, adayın yabancı dil puanı ve akademik başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Puanı=(Yabancı Dil Puanı + Akademik Başarı Puanı)/2

Akademik Başarı Puanı: Üniversitelerarası Kurulun, farklı temel alanlar için tanımladığı doçentlik başvuru şartları çalışması esas alınarak hazırlanan kriterler ve puan tabloları(excel formatında) aşağıda belirtilmiştir. Bilim dalınızla ilgili “ÜAK Temel Alan” kriterlerini inceleyerek akademik faaliyetlerinizin (makale, kitap, bildiri, vb..) bu temel alan kriterleri için hazırlanmış puan tablosundaki (excel formatında) kriterlere uygun olarak doldurmanız gerekmektedir. Beyan edilen puanlar Üniversite Yönetim Kurulunca kontrol edilecek ve Akademik Başarı Puanınız belirlenecektir.

İstenen Evraklar:
1- Dilekçe
2- Yabancı dil puanını gösterir (kontrol kodlu) belge.
3- Dil kursundan kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösterir belge.
4- Puan Tablosu çıktısı.
5- Puan Tablosunda belirtilen eserlerin çıktılarını içerir elektronik dosya. (Dosya elektronik ortamda cd veya usb bellek olarak teslim edilecektir. Dosyada eserler pdf formatında yer almalıdır. Ayrıca fiziki dosya istenmemektedir.)
6- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-devlet çıktısı beyan edilebilir)

Dilekçe Örneği, Kriterler ve Puan Tabloları aşağıdadır.

AFSU dilekçe_örneği

1.1 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kriterleri

1.2 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Puan Tablosu

2.1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Kriterleri

2.2 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Puan Tablosu

 


Eklenme Tarihi: 26 Temmuz 2018
Skip to content