HIZLI ERİŞİM

Yozgat Bozok Üniversitesi Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alması zorunludur. Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Materyallerine ilişkin içerik yazısı aşağıda sunulmuştur.


Eklenme Tarihi: 12 Aralık 2022